A Ledina tulajdonosai hitelt vesznek fel és kifizetik dolgozóik helyett a milliós kártérítéseket

Legalábbis ezt állítja az a közlemény, amelyet Zentai István, a Ledina Épületkerámia Kft. egyik tulajdonosa juttatott el szerkesztőségünknek szombat délután. Zentai ebben kifejti azt is, a Kúriához fordulnak felülvizsgálatért, illetve fel szeretnék függesztettni a végrehajtást is, amelyet a Zsolnay indított a volt dolgozókkal szemben.  

Mint arról az OK!PÉCS beszámolt, fizethetnek a volt Zsolnay-dolgozók: jogtalan volt az azonnali felmondásuk. Ugyanakkor a bíró a felmondási okot valósnak fogadta el. Ennek ellenére jogerősen is pert nyert a Zsolnay gyár egykori 115 dolgozójával szemben, akik egyszer csak nem mentek be dolgozni. A Zalaegerszegi Törvényszék úgy döntött, fizetniük kell – összesen 23 milliót, mert ugyan

hirdetés

a felmondási okaik valósak voltak, de ez mégsem lett volna elegendő az azonnali és jogszerű felmondáshoz.

A bírónő az indoklásában – ami másfél óráig tartott, közölte: a 115 munkavállaló valóban azt érezte, hogy elveszítették a bizalmat a munkáltatóban, de ettől még rendes felmondással kellett volna távozniuk a cégtől.

A tárgyaláson kiderült az is, hogy az utóbbi időben nyilvánosságra került necces ügyletek, például az, ahogyan bántak és fenyegették a dolgozókat a Zsolnayban (ahogy azt a dolgozók máig állítják névvel és arccal is); már elegendő ok lett volna az azonnali távozáshoz, de mivel ezek akkor nem szerepeltek a felmondásuk szövegében, a bíróság nem veheti figyelembe.

A dolgozók helyett a Ledina fizet – de mikor?

Bár korábban már kijelentette a Ledina tulajdonosa, hogy kifizetik a kártérítést, ez eddig nem történt meg. Nem is kellett azonban megtörténnie, mivel ma járt le a határidő.

Most viszont úgy tűnik, hétfőn sem fog fizetni a cég, először ugyanis hitelt kell felvennie.

Ezt a cég egyik tulajdonosa, Zentai István fejtette ki lapunkhoz eljuttatott közleményében (amit szószerint mutatunk kérésének megfelelően a cikk alján).

A közleményben Zentai megerősíti, hogy fizetni fognak a dolgozók helyett, de a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. együttműködését kérik ebben. Szerintük ugyanis azzal, hogy a dolgozók annak idején ott hagyták a gyárat, a Zsolnay “jól járt anyagilag”.

OK_csik

És akkor mutatjuk a teljes közleményt. Íme:

“Közlemény,
szabadon – változtatás nélkül – felhasználható

LEDINA tartja a szavát!

Mint Pécs városában közismert, a Zalaegerszegi Törvényszék másodfokú ítéletében elmarasztalt és a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. részére különböző mértékű összeg megfizetésére kötelezett 117 alperest, volt Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. munkavállalót. Pécs közvéleménye évek óta aggodalommal figyeli a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. körüli eseményeket, és a másodfokú ítélethez vezető eljárást.

A LEDINA Épületkerámia Kft. tulajdonosai sajnálattal kénytelenek tudomásul venni, hogy a 117 munkavállaló kálváriája az országgyűlési választási kampány helyi témájává vált, és jelen közleménnyel kívánja a közvéleményt tárgyszerűen tájékoztatni az alábbiakról:

  • 2016-ban még a „bejegyzés alatt” lévő kft. akkori ügyvezetése megállapodásokat kötött a munkavállalókkal, amelynek lényege, hogy „…kötelezettséget vállal arra az esetre, ha bármilyen bíróság jogerős határozatban megállapítja, hogy a munkavállaló az 1.1 pontban meghatározott munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg és emiatt fizetési kötelezettsége keletkezik…”. Ez alól a kötelezettség alól két – a megállapodásban rögzített – kivétel volt.

  • A LEDINA pületkerámia Kft. jelenlegi tulajdonosai 2017 őszén vették át a csődközeli helyzetben lévő kft.-t, a 2016-ban történt események idején nem volt kapcsolatuk a kft.-vel.

  • Az átvételt követően beindították a cégcsoportnál a termelést, és a megrendelés állomány jelenleg is biztosítja a folyamatos árbevételt, a bérek és a folyó költségek kifizetése stabilan középtávra megoldott, de az átvételkor fennálló tartozásokat még nem sikerült jelentősen csökkenteni, ezért a dolgozóktól átvállalt kötelezettség kifizetésére a Ledina kft. tulajdonosa hitelt vesz fel.

A LEDINA Épületerámia Kft. tulajdonosai és munkatársai nem kívánnak sem a választási kampány részesei, sem eszközei lenni, ezért

  • a Ledina Épületkerámia Kft. jelenlegi tulajdonosa már korábban nyilatkozott arról – és jelen közleményben nyilatkozatát megerősíti –, hogy számára elsődlegesek az emberiességi szempontok, és az ügy megoldását kizárólag jogi kérdésként kezeli. Hisz a jogszerűségben, és saját költségén fogadott jogi szakemberekkel a Kúriához fordul a dolgozók igazának bizonyítására, és dolgozóinak azt javasolja, hogy az esetlegesen meginduló végrehajtási eljárásokban a Kúria várhatóan helyes döntéséig kérjék a végrehajtás felfüggesztését.

Ennek értelmében kötelezettségvállalását természetesen továbbra is érvényesnek tekinti, ezért:

  • a jelenlegi helyzet megoldása érdekében vizsgálja az említett ítélet – elég hosszú – indoklását, valamint a pénzügyi teljesítés lehetséges jogcímét és ütemezését, hisz a 117 dolgozó ügyének politikai eszközzé tétele, azok a nyilatkozatok, akik mindenkit feljelentéssel fenyegetnek, nagyban megnehezítik az ügy megnyugtató rendezését.

  • indokoltnak látja és felkéri a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. vezetését, hogy fogadja el a LEDINA Épületkerámia Kft. tulajdonosának megismételt nyilatkozatát; legyen konstruktív és mértéktartó a további döntéseiben és cselekedeteiben, hisz a dolgozók 2016-ban történt felmondásával jelentős anyagi terhektől: 117 dolgozó végkielégítésétől, amely kb. 270 millió Ft, és 117 dolgozó 2 évi bérétől, mely kb. 552 millió Ft, vagyis összesen kb. 822 millió Ft költségtől szabadult meg, melyet a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. a maga által közölt éves 600 milliós árbevételéből nem tudott volna kigazdálkodni!

2018. április 7. LEDINA Épületkerámia Kft.”

HOZZÁSZÓLÁSOK

Facebook

Twitter