Csak a Momentum, a Jobbik és Mellár Tamás árulta el, mihez kezdenének április 8. után, ha ők lennének a befutók!

Pedig mindenkit megkérdeztünk. Íme a három jelölt programja – röviden és lényegretörően.

Lapunk még a múlt héten kereste meg a pártokat azzal, hogy összeállítást készítünk arról, hogy a helyben induló pártoknak, szervezeteknek melyek a legfontosabb vállalásaik, programjuk a következő 4 évre Pécs és Baranya megye esetében. Eredetileg egy cikk-párt készítettünk volna, ahol az egyik cikk Pécsről, a másik cikk Baranya megyéről szól! A terjedelem pártonként 1000 karakter volt szóközökkel együtt. (Tehát 1000-1000 karakter, Pécsre és Baranyára).

hirdetés

Minden párt pontosan ugyanannyi karakterszámot kapott volna, és megígértük azt is, hogy amennyiben betartják a megadott karakterszámot, változtatás nélkül közöljük az álaluk fontosnak gondolt információkat.

Egyetlen fontos kérdésre kerestük a választ Pécs és Baranya megye esetében is:

Mi a pártok, indulók, politikusok legfontosabb víziója Péccsel és Baranya megyével kapcsolatban; mit szeretnének tenni a következő 4 évben azért, hogy ez megvalósuljon?

Csak Mellár Tamás, a Jobbik és a Momentum volt hajlandó válaszolni, a többi párt semmit nem reagált a kérdésünkre. Annyit megtudtunk, hogy a Fidesznél “a központ megtiltotta a választ”, de hogy miért, az rejtély maradt előttünk. Akkor tehát nézzük!

Mellár Tamás: Modernizáció

(Baranya 1. választókerület)

“Ami elvárható lenne egy a nemzet javát akaró kormánytól és az emberek érdekeit szem előtt tartó városvezetéstől, hogy elkötelezett legyen a modernizáció iránt.

Mert mi látható ma Pécsről? Hogy a benne rejlő számtalan potenciál kihasználatlanul hever. Nincs tudatos városfejlesztés. A városnak nincs gazdasági karaktere, iránya, stratégiája, nincs adata önmagáról, hogy mire képes.

A város képtelen előnyösen használni az egyetemen belül felhalmozott tudást. Hiányzik az együttműködéseknek az a szervezett gyakorlata, mely egyedi arculatot biztosító helyi tőkévé formálja Pécs gazdasági, egyetemi, civil, és kreatív alkotó szegmenseit.

Azért, hogy Pécsnek jövője legyen, szükség van vállalkozásösztönző programokra, inkubátorház kialakítására, innovációs központ létrahozására és a ma még szinte üresen álló ipari park újraélesztésére.

Az infrastruktúra fejlesztés elengedhetetlen ahhoz, hogy a várost bekapcsoljuk a nemzetközi gazdasági vérkeringésbe (M60-as befejezése, M6-os megépítése a határig.).

A legsúlyosabb probléma, hogy a jelenlegi hatalomnak sem ötlete, sem akarata, sem szíve nincs a változtatásra. Fájóan hiányzik a polgárokkal, az érdekképviseleti szervezetekkel és a szakértőkkel együttműködő, konszenzust kereső városi vezetés. Mi ezt kívánjuk megteremteni. ”

Momentum: teljes átláthatóság

“Pécs vonatkozásában elsődleges cél a város pénzügyi helyzetének rendezése. Teljes átláthatóság és nyilvánosság mellett ténylegesen feltárjuk, és a pécsi lakosoknak hozzáférhetővé tesszük a pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentést, nem pedig titkolnánk, mint Pécs jelenlegi „gyámbizottsága”…

A város gazdasági potenciáljának növelése érdekében mikro- és kisvállalkozások számára adókedvezménnyel javítanánk a vállalkozói kedvet. A nagyvállalatok számára vonzóbbá tehető a város, ha van kellő épület: ennek keretében irodaházat vagy egyéb ipari feltételeket megteremtő befektetőket keresünk.

A városi infrastruktúra vonatkozásában korszerűsítjük a forgalom rendjét, felülvizsgálva a jelenlegi igényeknek nem megfelelő forgalmi csomópontokat, azokra konkrét javaslatokat kidolgozva, és a helyi lakosokat bevonva e vitába.

A városban cél a helyben tanuló fiatalok megtartása, számukra végzettségüknek megfelelő munkahelyek teremtése. Az egyetemvárosból adódóan Pécset egy valódi innovatív központtá kell tenni.

Pécsett a városi ingatlanvagyon kihasználtságának növelése szintén elsődleges prioritásunk.

A városban külön figyelmet fordítunk – ahogy eddig is – a korrupció-gyanús ügyek kivizsgálására és felderítésére.

Baranya vonatkozásában elsődleges programelemünk, hogy a megyét szükséges visszacsatolni az országos körforgásba. A megye földrajzi tulajdonságai adottak, az infrastruktúra szorul fejlesztésre: pogányi reptér fejlesztése, autópálya meghosszabbítása és Mohács mint kikötőváros támogatása. Szükséges az autópályát nemcsak Szigetvárig, de a magyar-horvát határig meghosszabbítani. Fejlesztésre szorul az infrastruktúra Pécs és a megye többi települése között is.

A kistelepülések fejlesztésének keretében a megújuló és fenntartható iparágak támogatottságát javítjuk. A kistelepülések vonatkozásában integrált fejlesztések keretében a zöld energiaforrások nemcsak a települések egészséges környezetét, gazdaságát fejlesztik, de bevételi forrást is biztosítanak, így csökkentve az ország energetikai szektorának külföldi kiszolgáltatottságát.

Az egészségügy terén a szakszolgálatokat kívánjuk fejleszteni: a megyében jelentős probléma a háziorvosi rendszer túlterheltsége, különösen Pécsen kívül, aminek oka a szakorvosi szolgáltatás hozzáférhetőségének alacsony szintje.

A megyei korrupciógyanús ügyeket egytől egyig ki fogjuk vizsgálni, utánajárva az eltűnt, eltűntetett milliárdoknak és az azokért felelős személyeknek.”

Jobbik: magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel

Pécs

“A Jobbik magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel fog kormányozni.

Pécset egy turisták által látogatott, rendezett várossá tesszük, ahol minden téren biztonságban élhetnek a pécsiek.

Határozott programunk van a város és intézményei működtetése, Pécs és egyeteme hatékony együttműködése, az önkormányzati és bérlakás-program, valamint a Pécsre telepítendő élelmiszer és feldolgozóipar vonatkozásában. Mi lezárjuk az „elmúlt 8 éveket”, ami miatt több mint 10 ezer ember hagyta el a várost.

Számunkra fontos a megfelelő számú pécsi munkahely létrehozása, és az európai léptékkel is méltó bérezés és életszínvonal biztosítása a családoknak. Mindent elkövetünk azért, hogy a pécsi fiataloknak lehetőségük legyen itt családot alapítani és jövőképet szőni.

A Pécsett élőknek elemi, hogy más országrészeket, így a fővárost is elérhessék, valamint térségünk pozicionálását is megkönnyítjük a közösségi közlekedés átszervezésével, legyen az az autóbusz-hálózatot vagy a vasutat érintő reorganizáció.”

Baranya

“A Jobbik feddhetetlen és hiteles, aki azért kíván tenni, hogy ne csak kevesek kiváltsága legyen az emberhez méltó élet. Mindezek alapja a korrupció felszámolása lesz, így a forrásokat Baranyában is hatékonyan lehet kiaknázni valós gazdaságélénkítésre. Új időszak kezdődik, amikor a vállalkozások és magánszemélyek a tehetségük, és nem a haveri viszonyok alapján kapnak lehetőséget.

Csak a Jobbik fogalmazott meg érdemi lépéseket a devizahitelesek megsegítésére, amit elsők között fogunk megtenni, hiszen megyénkben is rendszeresen kilakoltatnak gyerekes családokat, akik anyagilag kilátástalan helyzetbe kerültek, mert az előző kormányok cserbenhagyták őket.

A munkahely teremtő és béruniós kezdeményezésünk nyomán Baranya munkavállalói is szülőföldjükön boldogulhatnak, és nem lesznek hátrányos helyzetben más országrészekhez viszonyítva.

Munkánk nyomán a déli régió kiemelten fontos terület lesz, ami a fővárosból is jól megközelíthető, ahol a családok és a nyugdíjasok is biztonságban élhetnek.”

(Cikkünk első verziójában nem szerepelt a Jobbik, mert amatőr módon nem vettük észre a válasz emailt. Elnézést kérünk!)

HOZZÁSZÓLÁSOK

Facebook

Twitter