Húsz embert rúgnak ki a pécsi polgármesteri hivatalból

És megszűnik a Lakásgazdálkodási Csoport és egy területi szociális központ is.

Leépítik a Polgármesteri Kabinetet

A közvetlenül a polgármesternek dolgozó, de munkajogilag a jegyző alá tartozó, úgynevezett Kabinetből 2 munkaválallót küldenek el. Most 250-en dolgoznak a Polgármesteri Hivatalban, de a törvény szerint 2018-ban ez a látszám 242 kell legyen. A Hivatal azonban túlteljesít, és a látszám közel 8%-át, vagyis 20 embert küldenek el – ha csütörtökön megszavazzák ezt a képviselők.

hirdetés

Az elbocsátások január 1-től lépnek életbe, és ezeket érintik:

Városüzemeltetési Főosztály Lakásgazdálkodási Csoportja 6 fő

Humán Főosztály 2.számú Területi Szociális Központja 5 fő

Polgármesteri Kabinet 2 fő

Szervezési és Jogi Főosztály 2 fő

Humán Főosztály 1 fő

Pénzügyi Főosztály 1 fő

Hatósági Főosztály 1 fő

Városüzemeltetési Főosztály 1 fő

Adóügyi Osztály 1 fő

Összesen: 20 fő

Megszűnik a Lakságazdálkodás

A Városüzemeltetési Főosztály Lakásgazdálkodási Csoportja megszűnne, feladatai az Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezethez (Elszámolóház) lennének kiszervezve. A kiszervezés indoka, hogy a lakásgazdálkodás terén ma már nem érvényesül a korábbiak szerinti hatósági, kiutalási jelleg, hanem lényegében tulajdonosi joggyakorlás történik. Hangsúlyozni kell, hogy a lakásgazdálkodással kapcsolatos döntések továbbra is testületi hatáskörben maradnak, a döntések előkészítése és végrehajtása, a napi munka azonban költséghatékonyabban valósítható meg az Elszámolóháznál. A Közgyűlés korábban úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások és azokkal összefüggő nem lakás célú helyiségek /garázsok, közös helységek, műhelyek/ hasznosításának, üzemeltetésének feladatával bővíti az Elszámolóház tevékenységi körét. Ez a lakásgazdálkodással egészülne ki, így egy kézbe kerülne, teljessé válna a feladatellátás, amely az intézményben az iskolák fenntartásával kapcsolatos változások miatt felszabaduló kapacitást kötné le.

Megszűnik a 2.számú Területi Szociális Központ

A Humán Főosztály 2.számú Területi Szociális Központja megszűnne, feladatait a megmaradó 3 területi szociális központ venné át. A szociális központok összevo- nását az indokolja, hogy a központok 1992. évi megnyitása óta változott az ellá- tandó ügyek és így az ügyfelek száma is, tekintve, hogy a Kormányhivatal számos ügyfajtát átvett. A csökkent ügyfélforgalom már nem indokolja kisebb központok kü- lönálló fenntartását, a feladatellátás összevonásával költségmegtakarítás érhető el, miközben az ügyfelek részére a központok hozzáférhetősége, területi elérhetősége továbbra is megfelelő.

Leépítik a humán csoportot is

A Szervezési és Jogi Főosztály Humán Erőforrás Csoportjának létszáma a hivatalt érintő létszámcsökkentésből adódó feladatváltozás miatt 2 főre csökkenne, ezért, mint önálló szervezeti egység megszűnne és a feladatokat a továbbiakban az ösz- szevonással létrejövő Jogi és Személyzeti Csoport látná el – áll a hivatalos előterjesztésben.

hirdetés

HOZZÁSZÓLÁSOK

Facebook

Twitter